Dret Civil

Defensa en qualsevol tipus de judici en l’àmbit civil. Entre d’altres les següents matèries:

Desnonaments i Arrendaments

– Desnonament per manca de pagament de rendes i quantitat assimilades ( subministres, assegurança, etc), expiració del termini, obres no autoritzades…

– Reclamacions de rendes i altres incompliments derivades del contracte d’arrendament.

– Assessorament, negociació i redacció de contractes d’arrendament d’habitatges i locals de negocis.

Família i matrimoni

– Separacions i divorcis contenciosos o de mutu acord.

– Modificacions de mesures definitives de sentències de separació i divorci ( pensions, règims de visites…)

– Procediments de guarda i custòdia de menors i aliments.

– Incapacitacions.

– Reclamacions de paternitat.

Successions i herències 

– Tramitacions d’herències.

– Reclamacions de drets hereditaris i llegítima.

– Declaracions d’hereus abintestat.

– Impugnacions de testaments.

Reclamacions d’impagaments

– Reclamacions de factures impagades.

Reclamacions de xecs, pagarés i lletres de canvi impagades.

– Seguiment de procediments concursals.

Reclamacions derivades de responsabilitat civil i responsabilitat extracontractual

– Vicis i defectes de la construcció.

– Accidents de circulació.

– Responsabilitat professional.

Propietat Horitzontal

– Assessorament a Comunitats de Propietaris.

– Assistències a Juntes.

– Impugnacions d’acords de la Comunitat.

– Reclamacions de quotes ordinàries i extraordinàries.

Consum

– Reclamacions i/o denúncies en qualsevol matèria de consum ( subministres, productes, serveis)

Contractació civil 

Estudi i confecció de tot tipus de contractes: Contractes d’arrendaments urbans i rústics, préstec, prestació de serveis, col·laboració professional, dipòsit, compravenda, opció de compra…

Propietat Industrial i Intel·lectual

– Marques, noms comercials i dominis. 

– Patents, models d’utilitat i dissenys industrials.

– Drets d’autor.

Aquest lloc web utilitza galetes perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades galetes i l'acceptació de la nostra política de cookies.